TS EN ISO/IEC 17020 TÜRKAK AKREDİTASYONUMUZ YAYINLANDI

TÜRKAK Akreditasyonumuz 01.03.2017 tarihinde yayınlanmıştır ve firmamız Akredite kuruluşlar arasında yerini almıştır.

TS EN ISO/IEC 17020 AKREDİTASYON KAPSAMIMIZ