Radyografik Muayene (RT)

Radyografi, X ve Gama ışınları ile malzemenin iç yapısının tahribatsız olarak muayene edilmesidir. Bu yöntem malzeme içindeki hataların film üzerinde görülebilmesi ve kolayca açıklanabilmesi sebebiyle oldukça yaygın bir biçimde uygulanmaktadır. 

  TEMEL PRENSİBİ

Radyografik Muayene, incelenmek istenen parçanın üzerine X ve Gama ışınları gönderilmesi ve bu ışınların parçaya nüfuz etmesi ile parçanın arka kısmına yerleştirilmiş bir film tabakası üzerine görüntü aktarması esasına dayanmaktadır. Film üzerine düşen ve farklı bölgelerde farklı yoğunlukta görüntü oluşturan ışık, bizlere incelemek istediğimiz parçadaki hataların tespiti için yol göstermektedir.

  UYGULANMASI VE AVANTAJLARI

Radyografik Muayene için çeşitli ışınım kaynakları kullanılabilir. Radyografide kullanılan ışınım  kaynakları ; X-ışını tüpleri veya Gama ışını üreten izotoplardır. 

- En çok bilinen ve kullanılan gama kaynakları Ir 192, Co 60'tır. Bunlardan başka Se 75, Yb 169 Tm 170 gibi izotoplar da endüstriyel radyografi alanında kullanılmaktadır. 

Işınlar malzemeden geçerken malzemenin kalınlığına ve yoğunluğuna bağlı olarak bir kısmı absorbe edilir ve  malzeme içindeki boşluklar veya kalınlık - yoğunluk değişiklikleri sayesinde malzemenin iç görüntüsü elde edilir. Böylece malzeme içindeki gözenek, çatlak, boşluk gibi süreksizliklerin varlığı tespit edilebilir. Radyografik muayene bir anlamda oluşan birleşmenin direkt olarak fotoğrafının elde edilmesidir.

Radyografik Muayenede tespit edilen hatalar, ilgili standartlardaki izin verilebilir hata büyüklükleri ile karşılaştırılır ve muayene sonuçları belgelenebilirlik açısından oldukça elverişlidir. Köprüler, boru hatları gibi birçok yapı elemanının röntgen filmleri parçanın kullanım ömrü boyunca saklanabilir ve muayene kalitesi çekilen filmler incelenerek kontrol edilebilir.

  UYGULAMA ALANLARIMIZ

Sahip olduğumuz X RAY ve GAMMA-RAY (Ir 192 ve Se 75) cihazlarımızla her çeşit kaynakların ve dövme, döküm parçalarının röntgen filmlerinin çekilmesi ve dokümante edilmesi işlemlerini muayene parçasının özelliklerine uygun olan standartlar kapsamında tecrübeli operatörlerimizle ve radyasyon güvenliğine en üst seviyede dikkat ederek gerçekleştirmekteyiz. 

DİJİTAL RADYOGRAFİ (FLAT PANEL TEKNOLOJİSİ)

Malzemeyi geçen X-ışınlarının, dedektörler üzerine düşürülerek görüntülerin elde edildiği sistemlerdir. Bu sistemler görüntü oluştururken yassı (flat) panel dedektör tiplerini kullanmaktadır. Bu muayene alanında gelişen teknolojileri hem yakından takip etmekte hem de teknik donanımlı personellerimizle firmamız tarafından Türkiye’de ilk kez Amorf Silikon Flat panel (dijital radyografi) dedektör teknolojisinin kullanımı gerçekleştirilmektedir.

Dijital radyografinin en büyük avantajları gelişmiş görüntü analiz yazılımları ile dijital radyografik muayene görüntüsünde ileri ve detaylı analizlerin yapılabilmesidir. Bilgisayar ekranından malzemenizin dijital radyografını daha etkin ve hızlı analiz etmekle kalmayıp, sonuçların dijital ortamda olması nedeniyle arşivleme, izlenebilirlik ve geri dönüşümü de en etkin biçimde yapılabilmektedir. Amorf Silikon Flat Panel teknolojisi tüm radyografik standartlarını karşılamaktadır.