Sıvı Penetrant Muayenesi (PT)

Sıvı Penetrant Muayenesi, yüzeye açık olan süreksizliklerin belirlenmesi için ekonomik ve basit bir yöntemdir. Bu yöntemde, yüzey gerilimi düşük sıvılar kullanılarak malzeme yüzeyine açık olan süreksizlikler ; PENETRANT & ARA TEMİZLEYİCİ & GELİŞTİRİCİ'den oluşan ürün kombinasyonları kullanılarak tespit edilir.

•  TEMEL PRENSİBİ

Kuvvetli kontrast etkisine sahip penetrant sıvının uygun geliştirici tabakası üzerinde çok küçük hataları seçilebilir bir hale getirmesidir. Eğer süreksizlikler çatlak türü ise çizgisel belirtiler, gözenek türü ise yuvarlak belirtiler elde edilir. Yüzey temizliğinin uygun yapılmamış olması ve muayene parçasının çok gözenekli bir yapıya sahip olması muayene sonucu doğrudan olumsuz etkileyeceği için bu koşullar mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

•  UYGULANMASI VE AVANTAJLARI

Muayene işlemi genel olarak ; hataların üzerini kapatabilecek kir, yağ, pas ve su gibi kalınlıkların malzeme üzerinden mekanik veya kimyasal tekniklerle giderilmesi işlemi olan ön temizleme basamağıyla başlar. Daha sonra penetrant maddesi püskürtülerek malzeme üzerine uygulanır. 

Penetrantın uygulanacak geliştirici ile kuvvetli bir kontrast vermesi istenir. Bu nedenle ‘’ Renkli Penetran Sıvılar ’’ ya da ‘’ Flüorasan Penetran Sıvılar ‘’ kullanılır. 

Flüorasan Penetran Sıvılar : Ultraviyole ışınları altında test yapılabilir özelliğe sahiptir.

Renkli Penetran Sıvılar : Genellikle kırmızı renklidir. Penetran (girici) sıvının özelliği yüzey çatlakları ve boşluklarına girebilmesidir.

Test malzemesi, görünür ya da flüorasan penetrant ile kaplandıktan sonra ara temizleme işlemi gerçekleştirilir. Uygun bir çözücüyle yüzey fazla penetranttan arındırılır. Sonrasında bir geliştirici uygulanır. Geliştirici bir kurutma kâğıdı gibi davranış göstererek yüzeye açılan kusurlardan nüfuz edici maddeyi çeker. Görülebilir boya ile nüfuz eden madde ve geliştirici arasındaki parlak renk farklılığı dışarı taşmayı görülebilir hale getirir. Flüorasan Penetran ile yapılan uygulamalarda ise, flüorasan boya ile morötesi ışık dışarıya taşma işlemini parlak bir şekilde yapar ve bu işlem kusurların kolayca görülmesini sağlar.

Sıvı Penetrant muayenesi, manyetiklenmeyen malzemelerin yüzey muayenesinde büyük avantaj sağlamaktadır.

•  UYGULAMA ALANLARIMIZ

Sıvı Penetrant Muayenesi, metalik veya metalik olmayan bütün malzemelerde beklenen yüzey hatalarının tespiti için kullanılabilir. Bu yöntemle yüzeydeki süreksizlikler, çatlaklar, gözenekler, yetersiz kaynak nüfuziyeti gibi kusurların tespitini ve hata değerlendirmelerini TS 7477 (EN473) ‘e göre vasıflandırılmış uzman personellerimizle birlikte (PT1, PT2 sertifikalı kişilerle) gerçekleştirmekte ve raporlamaktayız.