Sızdırmazlık Muayenesi

Sızdırmazlık testi, basınçlandırılmış ve renklendirilmiş su, hava veya yanıcı olmayan gazlar kullanılarak ekipmanların kaçak tespitinde kullanılan bir tahribatsız test yöntemidir. Test edilen ekipmanlar hava, gaz veya su ile doldurularak Sızdırmazlık testi yapılır. Sızdırmazlık testi vakum kutuları, basınçlandırılmış sıvılar ve ultrasonik metotlarla yapılabilir.
Firmamız aşağıda sıralanan sızdırmazlık testlerini deneyimli personeli ile gerçekleştirmekte ve testlerin sonuçlarını uluslararası kod ve standartlara uygun şekilde raporlamaktadır.

  • Pünomatik Sızdırmazlık Testi
  • Hidrostatik Sızdırmazlık Testi
  • Vakum Testi
  • Ultrasonik Sızdırmazlık Testi