Tahribatsız Muayene

Tahribatsız muayene (Non-Destructive Testing, Kısaca: NDT), inceleme yapılacak olan makine, malzeme, ekipman ya da parçanın bütünlüğüne zarar vermeden yapılan kontrol ve muayene türüdür.

Tahribatsız muayene yöntemleriyle, malzemelerde imalat esnasında veya belli bir süre kullandıktan sonra korozyon veya aşınma gibi nedenlerden dolayı oluşan çatlak, içyapı da meydana gelen boşluk, kesit azalması gibi hataların tespiti gerçekleştirilir. 

Bu işlemlerde, malzemelerden herhangi bir numune alma ihtiyacı yoktur. Testler doğrudan iş parçası üzerinde yapılır ve böylece parçaların % 100 muayenesi incelenen malzemelere herhangi bir zarar vermeden gerçekleştirilebilir.

Kaynak çalışmalarında kalite teminin garantilenmesi için bir veya daha fazla tahribatsız muayene metodunun kullanılması şarttır. Tahribatsız muayene incelenen bölgedeki hataların kaynağını bulup, üretim başlangıcında hataları düzeltme imkânı verir. Dolayısıyla üretilen malzemenin güvenirliğini artırır.

EKA NDT GÖZETİM MÜMESSİLLİK, 

Tahribatsız muayene hizmetlerinin tümünü teknolojiye ayak uydurarak geniş bir yelpazede sunmakla beraber uluslararası ve yerel standart, şartname, kural ve proje şartnamelerine uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Tahribatsız Muayene Hizmetlerimiz : 

• Görsel Muayene

• Sıvı Penetrant Muayenesi

• Manyetik Parçacık Muayenesi

• Ultrasonik Muayene ve

• Radyografik Muayene’dir. 

Ayrıca İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrol ve Testlerini; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğini, ilgili standartları ve imalatçı kriterlerini göz önünde bulundurarak yukarıdaki methodlarla gerçekleştirmekteyiz. 

İşyerlerinde kullanılan makine ve ekipmanların mevcut zorunlu haller sebebiyle Tahribatlı muayenelerin yapılamadığı durumlarda standartlarda belirtilen Tahribatsız muayene yöntemleri ile periyodik kontrollerin yapılmasına müsaade edilmektedir ve periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilmelidir. 

Periyodik kontrole tabii tutulacak makine ve ekipmanların tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilmektedir.

Kullanımda olan başta basınçlı kaplar ve kaldırma ekipmanları statüsündeki tüm iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinde dahil olmak üzere Tahribatsız muayene; Makine (mamül veya yarı mamül) ve teçhizatların imalat süreçlerindeki testleri, kaynak kontrolleri, boru tesisatlarının kontrolleri kontrolü ve sertifikasyonu yaygın şekilde uygulanmaktadır. 

Tahribatsız muayene metodlarına dair bilgiler ;  ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-III’te yer alan 1.7.5. , 2.1.1 ve 2.1.3 alt bentlerinde yer almaktadır.

EKA NDT GÖZETİM MÜMESSİLLİK, 

  • TS EN 473 (ISO 9712) standardına göre sertifikalandırılmış, seviye II ve seviye III uzman olan mühendis kontrolör kadrosuyla, endüstriyel ve kaynaklı ürün uygulamaları ile iş ekipmanları yönetmeliğine göre ekipmanların periyodik kontrollerinde Tahribatsız Muayene Hizmetlerini hassas ve kalibreli ölçüm araçları vasıtasıyla destek sağlamakta, işletmenizde kullanılan Makine ve Ekipmanların periyodik kontrol ve testlerinde Akredite Muayene Kuruluşu olarak sizlere yüksek standartlarda hizmet sunarak bağımsız ve güvenilir kontroller gerçekleştirmektedir.