Tahribatlı Muayene

Her türlü metalik malzeme ve kaynaklı bağlantının, mekanik özelliklerinin tespitine yönelik aşağıda listelenmiş “Tahribatlı Muayene” hizmetleri tam teçhizatlı ve en yeni teknoloji cihazlar ile donatılmış laboratuvar ortamında yapılmaktadır.

  • ÇEKME TESTİ : Malzeme çekilirken uzama miktarına göre dayanımının bulunduğu bu test ile; en son çekme dayanımının bulunmasıyla numunenin kaldırabileceği maksimum yük miktarı da tespit edilmiş olunur.
  • BÜKME (EĞME) TESTİ : Bu test, birleştirmenin yüzeyindeki veya yakınındaki sünekliliğini veya birleştirme yüzeyinde veya yüzeye yakın kusurların mevcut olup olmadığını değerlendirmek için kullanılan bir metodu kapsar. 
  • KIRMA TESTİ : Kırılma yüzeyleri üzerindeki iç kusurların tipleri, boyutları ve dağılımları hakkında bilgi edinmek için test gerçekleştirilir.
  • ÇENTİK DARBE TESTİ (Charpy) : Ani yüke maruz kalan bir malzemenin davranışını belirleme yöntemidir. Genellikle ölçülen miktar, numunenin tek bir darbeyle kırılmasında soğurulan enerjidir.
  • SERTLİK TESTİ VE ANALİZİ : Kısaca sertlik, bir malzemenin kalıcı bir ize karşı gösterdiği dirençtir. Sertlik değerini belirlemek için çentiğin derinliği ya da boyutu ölçülür.
  • MAKRO YAPI İNCELEMESİ : Dağlanmış veya dağlanmamış numunelerin çıplak gözle veya küçük bir büyütme oranı ile incelenmesidir. Boşluklar, kalıntılar, çatlaklar, kaynak pasoları, ergime ve nüfuziyet azlığı, kaynağın geometrik şekli gibi özellikler incelenir. 
  • MİKRO YAPI İNCELEMESİ : Dağlanmış veya dağlanmamış numunelerin büyütülerek iç yapısının incelenmesidir. Üçüncü Faz Çökelmesi, aşırı tane büyümesi, tanelerin Yönlenmeleri gibi özellikler incelenir.

 

*Tahribatlı muayeneler TS EN ISO 17020 Akreditasyon kapsamı dışında gerçekleştirilmektedir.