Otomatik Ultrasonik Muayene (UT)

Ultrasonik Muayene, yüksek frekans ses dalgalarını, malzemenin içerisine aktararak malzeme kusurlarını ya da malzeme özelliklerindeki değişimleri bulmakta kullanılır. Yüksek frekanslı ses dalgaları ilerlerken ilerleme yolu üzerinde herhangi bir engele çarparlarsa yansırlar. Çarpmanın açısına göre yansıyan sinyal alıcı proba gelebilir veya gelmeyebilir. Alıcı proba gelen sinyal ultrasonik muayene cihazındaki ekranda yankı belirtisi şeklinde gözlenir. Böylelikle yankının konumuna ve yüksekliğine göre yansıtıcının muayene parçası içindeki koordinatları hesaplanabilir, yansıtıcının türü hakkında yorum yapmak mümkün olabilir.

Muayene parçasında, bölgesel olarak ses hızı ve ses zayıflatması özelliklerinin anlamlı değişimler göstermesi doğru değerlendirme yapmayı güçleştirir. Tane yapısının iri olması veya soğurma nedeniyle ses zayıflamasının çok fazla olduğu malzemelerde muayene bazen imkânsız olabilir. Doğru ve güvenilir sonuçlar almak için muayene yüzeylerine göre özel olarak tasarlanmış problar kullanılmalıdır. Muayene parçasının yüzey durumu muayene sonuçlarını doğrudan etkilediği için ayrıca referans bloklarına da ihtiyaç vardır.

Bu kontroller ve hata değerlendirmeleri TS 7477 (EN473) ‘e göre vasıflandırılmış uzman personeller (UT1,UT2 sertifikalı Makine Mühendisler) tarafından yapılmakta ve raporlanmaktadır. Kaynak dikişleri kontrolü (Gemi kaynakları, basınçlı kaplar, doğalgaz boru hatları, tavan vinçleri, her türlü çelik konstrüksiyon), lokal bölgelerde laminasyon kontrolü, malzeme kalınlığı ölçümü, çatlak tespiti ve korozyon kalınlık tespiti yapılabilmektedir.

KULLANILAN EN VE ISO STANDARTLARI

EN 27963 – Çelik kaynakları-Kaynakların Ultrasonik Muayenesi için Kalibrasyon Bloğu No.2
EN 12223 – Tahribatsız Muayene – Ultrasonik Muayene-Kalibrasyon Bloğu No.1 için Şartname
EN 12668 – Tahribatsız Muayene – Ultrasonik Muayene Teçhizatının Karakterizasyonu ve Doğrulanması
EN 583 – Tahribatsız Muayene-Ultrasonik Muayene

Kaynaklar

EN 1712 – Kaynakların Tahribatsız Muayenesi

Çelik Dövmeler

EN 10228 – Çelik Dövmelerin Tahribatsız Muayenesi

Dökümler

EN 12680 – Döküm-Ultrasonik Muayene

Çelik Çubuklar

EN 10308 – Tahribatsız Muayene-Çelik Çubukların Ultrasonik Muayenesi

Çelik Borular

 

EN 10246-9 – Toz altı Kaynağı Yapılmış Çelik Borularda Boyuna ve/veya Enine Kusurların Tespiti için Otomatik Ultrasonik Muayene