Tahribatsız Muayene

Tahribatsız muayenede temel amaç, muayenesi yapılan malzemeye zarar vermeden iç ve dış (hacimsel ve yüzeysel) kusurları ulusal/uluslararası kabul gören standartlar doğrultusunda belirli metotlar kulla...
devamı...

Tahribatsız Muayene

Tahribatlı Muayene

Her türlü metalik malzeme ve kaynaklı bağlantının, mekanik özelliklerinin tespitine yönelik aşağıda listelenmiş “Tahribatlı Muayene” hizmetleri tam teçhizatlı ve en yeni teknoloji cihazlar ile donatıl...
devamı...

Tahribatlı Muayene

Kaynak Prosedürü Onayı

Kaynak Prosedürü Onayı (WPQR): Standartlara göre, yapılacak her kaynağın yapılan kaynak yöntemi, malzeme grubu ve kaynak malzemesinin uyumlu olduğunu belirten ve proje standardına uygun olarak ASME ve...
devamı...

Kaynak Prosedürü Onayı

İmalat Sürecinin Kontrolü

İmalat ve Ürün muayenelerinde; Bir mamulün, yarı mamulün, parçanın veya hammaddenin ölçü nitelik veya performansının önceden belirlenmiş spesifikasyonlara uyup uymadığının tespiti yapılır.
devamı...

İmalat Sürecinin Kontrolü

Kalite Belgelerimiz

Projelerimiz