Demiryolları

Demiryollarının inşaatı esnasında hem imalatlar gerçekleştirilirken hem de bakım ve onarım çalışmaları yürütülür.

Demiryollarının inşaatı esnasında hem imalatlar gerçekleştirilirken hem de bakım ve onarım çalışmaları yürütülürken kaynak içi süreksizliklerin ve hataların tespit edilmesi için tahribatsız muayene büyük önem taşımaktadır.

Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz:

-Hızlı tren, metro ve hafif raylı ulaşım hatlarında mevcut demiryollarının kontrolü

-Yeni yapılan ray hatlarının hizmete sokulmadan önce ultrasonik kontrolleri

-Ray termit kaynakları ve alın kaynaklarının kontrolü

-Diğer tip rayların muayenesi