Gözle Muayene

Gözle Muayene, malzeme üzerindeki yüzeye açık hataları malzemeye zarar vermeden gözle tespit edilmesinde kullanılan tahribatsız muayene yöntemidir.

Gözle Muayene çok basit bir metot gibi görünse de kendine özgü incelikleri vardır. Kaynak dikişinin kalitesi hakkında ilk fikrin edinilmesini sağladığı için başka bir tahribatsız muayene metodunun uygulanmasından önce yapılması gereken bir çalışma olarak öne çıkmaktadır. Diğer tahribatsız muayene yöntemleri için hazırlanmış uygulama standartlarının çoğunda öncelikle gözle muayene yapılması ve bulguların kaydedilmesi istenir.

• TEMEL PRENSİBİ

Gözle Muayene esnasında, yeterli ışık altında ve uygun açılarda inceleme yapmak son derece önemlidir ve bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesi temel prensibine dayanır.

• UYGULANMASI VE AVANTAJLARI

Gözle Muayene sayesinde; çatlaklar, gözenekler, yetersiz kaynak nüfuziyeti, çentikler, krater çatlakları, dikiş yükseltileri, sıçrantı ve tav renkleri gibi hatalar tespit edilebilir. Bu hatalar, büyüteçler, belirteçler, kaynak kumpasları, sıcaklık ölçüm cihazları, videoskop, baroskoplar / endeskoplar, el fenerleri gibi ekipmanlar kullanılarak iyi bir aydınlatma altında tespit edilmelidir. Kaynakların Görsel Muayenesi; kaynak öncesi, kaynak esnasında ve kaynak sonrasında yapıldığı taktirde dışarıdan fark edilen hataların önceden belirlenmesini ve üretim sırasında gözden kaçan hataların çabuk telafisini sağlar.

• UYGULAMA ALANLARIMIZ

Görsel Muayeneyi; konusunda deneyimli, proje, dizayn kodları, kaynak prosedürü, kaynak yöntemi (WPS), kaynak yöntemi doğrulama raporu (WPQR), kaynak standartları ve iyi atölye pratiğine sahip gözetmenlerimizce metalik veya metalik olmayan tüm malzemelere uygulayarak dokümante etmekteyiz.