İmalat Sürecinin Kontrolü

İmalat ve Ürün muayenelerinde; Bir mamulün, yarı mamulün, parçanın veya hammaddenin ölçü nitelik veya performansının önceden belirlenmiş spesifikasyonlara uyup uymadığının tespiti yapılır.

TÜRKAK TS EN ISO 17020 Akreditasyonumuz kapsamında, TS EN ISO 1090-2 standardına göre imalatı yapılacak projeler için;

- Sözleşme Kontrolü,

- Kaynak Yöntem Şartnamelerinin (WPS) Uygunluğunun Kontrol Edilmesi,

- Kaynak Prosedürü Onaylarının (WPQR) Planlanması Ve Takibi,

- Kaynakçıların Projeye Uygun Olarak Belgelendirmesinin Takibi,

- Konstrüksiyon Kontrolü, Muayenelerin Planlanması Ve Takipleri,

- Kaynaklı İmalatların Gözetim Ve Denetimleri,

- İmalat Planlaması (İş Emirleri, Sıkıştırma Ve Kaynak Tertibatları, Kaynak Sıra Planları, Muayene Şartları),

- Taşeron Uygunluk Kontrolleri,

- Malzemelerin Kontrolü Ve Takibi (Ana Malzemeler, Sarf Malzemeleri)

gibi konularda hizmet vermekteyiz.