Kalite Politikamız

Kalite, Çevre ve İş Güvenliğini önemsiyoruz.

EKA NDT GÖZETİM MÜMESSİLLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak;

Sunduğumuz hizmetleri BAĞIMSIZDOĞRU ve ZAMANINDA gerçekleştirerek, hizmetin sembolü olan firmamızın devamlılığını sağlamak.

GÜVENİLİRLİK, LİDERLİK, BİLİMSELLİK, SÜREKLİ EĞİTİM prensipleri çerçevesinde çalışanlarımızın görevleriyle ilgili tüm kalite gerekliliklerini öğrenmeleri ve faaliyetlerinde uygulamalarını sağlayarak hizmet kalitemizin düzeyini arttırmak ve sürekliliğini sağlamak.

Müşterilerimizle açık bir şekilde iletişim kurarak onları BİLGİLENDİRMEK, BİLİNÇLENDİRMEK.

Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve sunulmasında, müşteri istek ve beklentilerini göz önünde bulundurmaya odaklanarak tarafsızlık, yeterlilik, sorumluluk, açıklık, gizlilik ve şikâyetlerin çözümlenmesi prensipleri çerçevesinde hizmet sunduğumuz firma ve kurumlara KATMA DEĞER YARATMAK.

Kaliteden taviz vermeyerek maliyetleri azaltmak, rekabet edebilmek için rakiplerimizi sürekli izlemek, sıfır hatayla çalışmayı sağlamak, tüm personelimizin eğitim, yetki ve becerilerini geliştirmek, insan sağlığına ve iş güvenliğine gereken özeni göstermek, tedarikçilerimizin geliştirilmesini sağlamak, çalışanlarımızın motivasyonunu arttırarak memnuniyetini sağlamak, Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamaya almak, Güçlü ve zayıf yönlerimizi tespit ederek tüm süreçleri sürekli geliştirmek, Kârlılığı arttırmak, yürürlükte olan tüm yasa ve yönetmeliklere uymak, yönetim sistemlerimizi uluslararası kabul edilmiş standartlara göre sürekli canlı tutmak, gözden geçirmek ve geliştirmek.

 

Çevre Politikamız;

Toplum ve çevreye saygılı olarak çalışmak, Küresel kaynakları korumak ve enerji verimliliğini sağlamak, Kirliliğin önlenmesini, atıkları azaltmayı, öncelikle geri kazanımı olmak üzere atıkların bertarafını, Çevre koruma faaliyetlerini gerçekleştirmek ve çevre bilincini yaygınlaştırmaktır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

Tüm çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin tüm faaliyetlere yayılmasını sağlamak, Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bireysel sorumluluk almaya teşvik eden bir kültür geliştirmek, Kaza ve meslek hastalıkları riskini en aza indirmektir.

 

A Tipi Muayene Kuruluşu olarak göstereceğimiz bütün faaliyetlerimizde, kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak ve tarafsız hizmet vermek. Hizmetlerimizin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz etmek ve tüm personelimiz tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlamak.

TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 Standartları’nın gereklerini yerine getirerek ve sürekliliğini sağlayarak SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK.

Yasal şartlara, ulusal ve uluslararası kurallara göre müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına paralel olarak eğitilmiş ve yeterliliği tanımlanmış personeller tarafından TAHRİBATSIZ MUAYENE (NDT) hizmetleri sunabileceğimiz yerel ve uluslararası pazarlarda hizmet vermek EN BÜYÜK HEDEFİMİZDİR.

ŞİRKET MÜDÜRÜ

Çağatay AYDÖNER