Radyografik Muayene

Radyografik Muayene, malzeme içerisindeki hacimsel hataları malzemeye zarar vermeden X ve Gama ışınları kullanılarak tespit edilmesinde kullanılan tahribatsız muayene yöntemidir.

Bu yöntem malzeme içindeki hataların film üzerinde görülebilmesi ve kolayca açıklanabilmesi sebebiyle oldukça yaygın bir biçimde uygulanmaktadır.

• TEMEL PRENSİBİ

Radyografik Muayene, incelenmek istenen parçanın üzerine X ve Gama ışınları gönderilmesi ve bu ışınların parçaya nüfuz etmesi ile parçanın arka kısmına yerleştirilmiş bir film tabakası üzerine görüntü aktarması esasına dayanmaktadır. Film üzerine düşen ve farklı bölgelerde farklı yoğunlukta görüntü oluşturan ışık, bizlere incelemek istediğimiz parçadaki hataların tespiti için yol göstermektedir.

• UYGULANMASI VE AVANTAJLARI

Radyografik Muayene için çeşitli ışınım kaynakları kullanılabilir. Radyografide kullanılan ışınım kaynakları ; X-ışını tüpleri veya Gama ışını üreten izotoplardır.

- En çok bilinen ve kullanılan gama kaynakları Ir 192, Co 60'tır. Bunlardan başka Se 75, Yb 169 Tm 170 gibi izotoplar da endüstriyel radyografi alanında kullanılmaktadır.

Işınlar malzemeden geçerken malzemenin kalınlığına ve yoğunluğuna bağlı olarak bir kısmı absorbe edilir ve malzeme içindeki boşluklar veya kalınlık - yoğunluk değişiklikleri sayesinde malzemenin iç görüntüsü elde edilir. Böylece malzeme içindeki gözenek, çatlak, boşluk gibi süreksizliklerin varlığı tespit edilebilir. Radyografik muayene bir anlamda oluşan birleşmenin direkt olarak fotoğrafının elde edilmesidir.

Radyografik Muayenede tespit edilen hatalar, ilgili standartlardaki izin verilebilir hata büyüklükleri ile karşılaştırılır ve muayene sonuçları belgelenebilirlik açısından oldukça elverişlidir. Köprüler, boru hatları gibi birçok yapı elemanının röntgen filmleri parçanın kullanım ömrü boyunca saklanabilir ve muayene kalitesi çekilen filmler incelenerek kontrol edilebilir.

• UYGULAMA ALANLARIMIZ

Sahip olduğumuz X RAY ve GAMMA-RAY (Ir 192 ve Se 75) cihazlarımızla her çeşit kaynakların ve dövme, döküm parçalarının röntgen filmlerinin çekilmesi ve dokümante edilmesi işlemlerini muayene parçasının özelliklerine uygun olan standartlar kapsamında tecrübeli operatörlerimizle ve radyasyon güvenliğine en üst seviyede dikkat ederek gerçekleştirmekteyiz.

Gamma Ray

Gama ışını veya gama ışıması, atom altı parçacıkların etkileşiminden kaynaklanan, belirli bir titreşim sayısına sahip elektromanyetik ışınımdır.

devamı...

X-Ray

X-ışınları ya da Röntgen ışınları, 0.125 ile 125 keV enerji aralığında veya buna karşılık, dalgaboyu 10 ile 0,01 nm aralığında olan elektromanyetik dalgalar veya foton demetidir.

devamı...

X-Ray Crawler

X ışını tabanlı kaynak muayenesi, boru hattı yapımında kalitenin sağlanmasına yardımcı olur.

devamı...

Dijital Radyografi

Radyografik görüntülemenin en yeni biçimlerinden biridir. Hiçbir film gerekli olmadığından özel fosfor ekranları veya mikro-elektronik sensörler içeren düz panel kullanılarak, dijital radyografik görü...

devamı...