Tahribatlı Muayene

Her türlü metalik malzeme ve kaynaklı bağlantının, mekanik özelliklerinin tespitine yönelik aşağıda listelenmiş “Tahribatlı Muayene” hizmetleri tam teçhizatlı ve en yeni teknoloji cihazlar ile donatılmış laboratuvar ortamında yapılmaktadır.

Her türlü metalik malzeme ve kaynaklı bağlantının, mekanik özelliklerinin tespitine yönelik aşağıda listelenmiş “Tahribatlı Muayene” hizmetleri tam teçhizatlı ve en yeni teknoloji cihazlar ile donatılmış laboratuvar ortamında yapılmaktadır.

ÇEKME TESTİ : Malzeme çekilirken uzama miktarına göre dayanımının bulunduğu bu test ile; en son çekme dayanımının bulunmasıyla numunenin kaldırabileceği maksimum yük miktarı da tespit edilmiş olunur.

BÜKME (EĞME) TESTİ : Bu test, birleştirmenin yüzeyindeki veya yakınındaki sünekliliğini veya birleştirme yüzeyinde veya yüzeye yakın kusurların mevcut olup olmadığını değerlendirmek için kullanılan bir metodu kapsar.

KIRMA TESTİ : Kırılma yüzeyleri üzerindeki iç kusurların tipleri, boyutları ve dağılımları hakkında bilgi edinmek için test gerçekleştirilir.

ÇENTİK DARBE TESTİ (Charpy) : Ani yüke maruz kalan bir malzemenin davranışını belirleme yöntemidir. Genellikle ölçülen miktar, numunenin tek bir darbeyle kırılmasında soğurulan enerjidir.

SERTLİK TESTİ VE ANALİZİ : Kısaca sertlik, bir malzemenin kalıcı bir ize karşı gösterdiği dirençtir. Sertlik değerini belirlemek için çentiğin derinliği ya da boyutu ölçülür.

MAKRO YAPI İNCELEMESİ : Dağlanmış veya dağlanmamış numunelerin çıplak gözle veya küçük bir büyütme oranı ile incelenmesidir. Boşluklar, kalıntılar, çatlaklar, kaynak pasoları, ergime ve nüfuziyet azlığı, kaynağın geometrik şekli gibi özellikler incelenir.

MİKRO YAPI İNCELEMESİ : Dağlanmış veya dağlanmamış numunelerin büyütülerek iç yapısının incelenmesidir. Üçüncü Faz Çökelmesi, aşırı tane büyümesi, tanelerin Yönlenmeleri gibi özellikler incelenir.

*Tahribatlı muayeneler TS EN ISO 17020 Akreditasyon kapsamı dışında gerçekleştirilmektedir.