Tarafsızlık Taahhütnamemiz

Yer aldığımız projelerde ilgili tüm kişi ve kurumlara tarafsız yaklaşacağımızı ve muayene personelimizi baskılardan koruyacağımızı taahhüt ediyoruz.

EKA NDT Gözetim Mümessillik San. Tic. Ltd. Şti. (EKA) olarak gerçekleştireceğimiz hizmetlerde;

·         EKA’ yı ve müşterisini olumsuz etkileyebilecek her türlü etkileşimden uzak durarak tarafsız ve bağımsız davranacağımızı,

·        Yetkilisi bulunduğumuz EKA tarafından gerçekleştirilecek muayene hizmetleri kapsamında yer alan ürün, hizmet ve işlemlerin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bunların hiçbirisinin yetkili temsilcisi olmadığımızı,

·         Müşterilerimiz ile aramızda potansiyel bir çıkar çatışması olması durumunda tarafsız ve bağımsız davranacağımızı,

·         EKA bünyesinde yapılan işleri herhangi bir şekilde kendi menfaatimize veya başka kurumların menfaatine kullanmayacağımızı,

·         Çıkar sağlayıcı herhangi bir talep gelmesi durumunda bu talebi kesinlikle reddedeceğimizi,

·         EKA’ da çalışan personelin hiçbir şekilde herhangi bir kuruluş ile çıkar ilişkisi içerisine girmesini talep etmeyeceğimizi,

·         EKA tarafından gerçekleştirilen hizmetlerde müşterilere ait her türlü belge, bilgi ve kayıtların gizliliğine önem vereceğimizi,

·         İlgili bütün taraflardan gelebilecek olan iş taleplerine aynı şekilde hizmet verilmesini sağlayacağımızı, gereksiz ek bir külfet (mali, maddi, vb.) talep etmeyeceğimizi

·         EKA’ da uygulanmakta olan tüm prosedürlere ve uluslararası standartlara ayırım yapmaksızın uyulmasını sağlayacağımızı,

·         Çalışanlarımızı yapılan işlerle ilgili etki altında bırakacak her türlü ticari ve mali baskılardan arındıracağımızı,

  taahhüt ederiz.

 EKA NDT GÖZETİM MÜM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Çağatay AYDÖNER