Ultrasonik Muayene

Ultrasonik Muayene, malzeme içerisindeki hacimsel hataları malzemeye zarar vermeden ses dalgaları kullanılarak tespit edilmesinde kullanılan tahribatsız muayene yöntemidir.

Ultrasonik Muayene Yöntemiyle, malzeme içerisindeki süreksizlikleri ve o malzemenin elastik ve metalürjik özelliklerini tahribatsız olarak bulmak mümkündür. Katı maddelerin ses dalgalarının iyi bir iletkeni olduğu prensibine dayanan bu yöntemde, yüksek frekanslı ses dalgalarıyla malzemenin kontrolü gerçekleştirilmektedir.

• TEMEL PRENSİBİ

Yüksek frekanslı ses dalgaları elektrik enerjisini mekanik enerjiye ve mekanik enerjiyi de elektrik enerjisine dönüştürme yeteneğine sahip bir piezoelektrik kristal tarafından malzemeye gönderilmektedir.

Gönderilen yüksek frekanslı ses dalgaları ses yolu üzerinde bir engele çarparlarsa yansırlar. Çarpma açısına bağlı olarak yansıyan sinyal alıcı başlığa (prop) gelebilir veya gelmeyebilir. Ses dalgalarının iletilmesi ve malzeme içindeki kusurlarla karşılaşan ses dalgalarının ilerleyişine devam edemeyip proba geri dönmesi buradaki ana noktadır. Alıcı başlığa (prop) yansıyan sinyal, ultrasonik muayene cihazının ekranında dalga çizgileri (eko) oluşturur. Yankının konumuna göre yansıtıcının muayene parçası içindeki koordinatları hesaplanabilir.

• UYGULANMASI VE AVANTAJLARI

Muayene parçasının mikroyapı özelliklerine göre uygun frekans belirlenir. Prob muayene yüzeyine temas ettirildiğinde ses dalgalarının malzeme içine nüfuz edebilmesi için uygun bir temas sıvısı (yağ, gres, su, vb.) kullanılmalıdır. Prob muayene yüzeyinde gezdirilerek (tarama) parça geometrisinden kaynaklanan yankılar dışında yankılar olup olmadığı gözlenir, varsa bu yankıların konumları ve yükseklikleri değerlendirilerek hata çözümlemesi yapılır.

Ultrasonik Muayene için en yaygın kullanılan dalga türleri boyuna (basınç) ve enine (kesme) dalgalardır. Normal prob denilen sıfır derece giriş açısına sahip problarla çalışılırken malzeme içinde ilerleyen dalgalar boyuna dalgalardır. Açılı problar ise malzeme içine genellikle 45°, 60° ve 70° giriş açısı ile enine dalgalar gönderir.

Ultrasonik Muayene taşınabilir cihazlarla uygulama kolaylığı ve muayene esnasındaki tespit edilebilirlik açısından tercih sebebidir. Özellikle boyutsal anlamda daha geniş iş parçalarında, düzlem kaynaklı kusurların daha hassas biçimde tespitini sağlamaktadır. Bu yöntemle; parça içerisindeki çatlaklar, boşluklar ve benzeri birtakım süreksizlikler tespit edilebilmektedir.

• UYGULAMA ALANLARIMIZ

Ultrasonik Muayene, tüm döküm, dövme ve kaynak dikişlerinde güvenle kullanılabilir. Ultrasonik hata dedektörlerimiz ile çeşitli frekanslarda düz ve açılı problar kullanarak her türlü (T, köşe ve alın) kaynakların, döküm, dövme, hadde parçaların muayeneleri, laminasyon muayenesi ve iç bünye süreksizliklerinin tespitini ve raporlamasını özenle gerçekleştirmekteyiz.

ULTRASONİK YÖNTEMLE KALINLIK ÖLÇME

Ultrasonik dalgaların sabit bir hızla içeriye yayılması ve parçanın arka tarafından yansımasıyla, çeşitli malzemelerin kalınlığı ultrasonik muayene prensiblerine dayanarak tespit edilebilmektedir.

• TEMEL PRENSİBİ

Ultrasonik Kalınlık Ölçümü Prensibi; ışık dalga ölçümü prensibine benzer. Prob tarafından yayılan ultrasonik darbe, ölçülecek nesneye ulaşır ve nesnede yayılır. Malzeme arayüzüne ulaştığında, proba geri yansır. Test edilecek malzemenin kalınlığı, ultrasonik dalganın malzeme boyunca yaydığı sürenin doğru bir şekilde ölçülmesiyle belirlenir.

• UYGULAMA ALANLARIMIZ

Çeşitli plakalar ve çeşitli işlenmiş parçalar bu yöntemle doğru bir şekilde ölçülebilir. Ayrıca korozyondan sonra korozyon derecelerini izlemek için üretim ekipmanlarındaki çeşitli boru ve basınçlı kapların izlenmesi de bu yöntemin önemli bir parçasıdır. Bizde, ultrasonik kalınlık ölçme cihazlarımızla gemilerin ve diğer deniz araçlarının, basınçlı kapların, enerji santrallerinin buhar kazanlarının, petrol doğalgaz boru hatlarının kalınlık ölçümlerinin yapılmasını, laminasyon, pitting ve süreksizlik oluşumlarının tespit edilmesini ve raporlanmasını en ince ayrıntısına kadar gerçekleştirmekteyiz.